Factsheet

Developer:
GumGun
Based in Bergen, Norway

Founding date:
Fall, 2017

Website:
gumgungame.com

Press / Business contact:
contact@gumgungame.com

Social:
twitter.com/GumGunGame
facebook.com/GumGunGame/
Discord

Releases:

Address:
Damsgårdsveien 101
5058, Bergen
Norway

Phone:
+00 (47) 95 27 92 54

Description

GumGun is a super frantic and insanely rewarding 2D shoot ‘em up game for iOS and Android. It has super easy controls and is easy to pick up for everyone. There is also a deep score system with multiplier. GumGun, which is the hero in the game, shoots when you move. You collect gum from bonus boxes that increases your firepower. As you shoot, the firepower gets weaker until you find more gum, so there is a really nice dynamic between weak and powerful shots. You will also pick up bubble gum bombs that inflates and fires automatically. Combos you get from hitting enemies with bombs, builds up the score "multiplier". The multiplier is a value that is multiplied with your points. The movement pattern of the enemies are unique every time you play, so new games will never be the same. Adding to a long list of inspirational titles alongside obvious titles like Geometry Wars, Space Invaders and Galaga, Tetris is a main source of inspiration. Not the main mechanics, but the way Tetris progresses with speed. Where typical bullet hell shooters fills the screen with alot of dangerous bullets, the bullets from the enemies in GumGun moves faster and faster as you progress. So instead of navigating narrow paths between bullets, you have to move fast to avoid them on higher stages. GumGun is also made to be easy to pick up for everyone. Easy controls and a soft start should make it welcoming for all ages and skill level.

History

On Stian Remvik's last year of his bachelor in design and visual communication in 2010 from Bergen academy of Arts and Design (now KMD), he got interrested in visualising sound. He then started experimenting with Cycling 74's Max software. Max is a creative toolkit where you make logic by connecting boxes with wires on screen. When browsing for places to learn Max, he discovered BEK, Bergen center for Electronic Arts. BEK was a great resource for Stian for learning more about programming and art. Most of the development of GumGun Stian did at BEK. But before he started on his game, he was making animations in Max. When he was fooling around with some iOS interface tools for Max, he made a small game on his phone. The game actually ran in Max on a computer, with the iOS device only operating as an interface connected to the computer through a network. He then realised he had made a computer game and wanted to make it better. Max was (obviously) not the right environment to continue developing the game, so he looked for alternatives. He didn't know how to program, so he landed on Gamesalad. He continued to learn code logic and game design. He was also into programming animations in Max. But Max is not very well suited for that either, so he finally started learning C++ through the creative coding toolkit openFrameworks. He did other app development and became more competent and found shortcomings in Gamesalad too, so he started using Cocos2D-X and C++ for his game development. Since the game development was done in his spare time, and he needed to learn both programming and game design, he spent several years interating on his game. He also tried to do the art himself, but after a few years he realised his shortcomings and contacted an old friend. “The Gum Team” was started in 2017 when he hired Tore Holmem to do the visuals. Through Stian's involvement in Bergen Center for Electronic Art, he met Thorolf Thuestad who was a sound designer and artist. Thorolf joined the team around the same time as Tore. Tore Holmem lives in Ålesund, Norway, which is also Remvik’s hometown. Thorolf got really busy with his full time job, so we contacted Jørn Lavoll to assist on sound design, and to make the music for the game. Lavoll, Thuestad and Remvik are based in Bergen, Norway.

Beskrivelse (norwegian)

GumGun er et sinnsykt tilfredsstillende 2D-skytespill for iOS og Android. Det har veldig enkle kontroller, og er lett å plukke opp for alle. Det har også et dypt poengsystem med multiplier. GumGun, som er helten i spillet, skyter så lenge du beveger deg. Du samler tyggis som øker kraften i skuddene. Kraften blir svakere så lenge du skyter. Det blir dermed en fin dynamikk mellom svake og kraftige skudd. Du vil også finne tyggisboblebomber som blåses opp og fyres av automatisk. "Combos" du får ved å ta ut flere fiender samtidig med bombene, vil være med å øke "multiplieren". Multiplieren er en tallverdi som ganges med poengene du får. Bevegelsesmønsteret til fiendene er unikt for hvert spill, så ingen økter vil være like. Ved siden av opplagte titler som Geometry Wars, Space Invaders og Galaga, kan Tetris trekkes frem som en viktig inspirasjon. Ikke hovedmekanikken, men måten vanskelighetsgraden økes ved hjelp av hastighet. I enkelte lignende type spill fylles ofte skjermen med farlige kuler fra fiender. I GumGun er det hastigheten på kulene som øker, så du må reagere raskt og komme deg unna istedenfor å navigere en trang og overfyllt skjerm. GumGun er designet for å være lett å plukke opp for alle. Enkle kontroller og en myk start gjør det inviterende for alle aldere og ferdighetsnivå.

Historie (norwegian)

På Stian Remviks bachelor i design og visuell kommunikasjon fra Kunsthøyskolen i Bergen (nå KMD) ble han interessert i visualisering av lyd. Han begynte å eksperimentere med programvaren Cyclig '74 Max. Max er et verktøy for å lage kreative prosjekter innen lyd og bilde ved å koble sammen bokser med «ledninger» på skjermen. Når han lette etter plasser å lære mer om Max, oppdaget han BEK, Bergen senter for elektronisk kunst. BEK ble en god ressurs for Stian hvor han kunne lære mer om programmering og kunst. Mesteparten av utviklingen av GumGun har han gjort på BEK. Men før han startet på spillet, laget han animasjoner i Max. En dag dillet han med et verktøy for å lage brukergrensesnitt på iOS som kunne styre Max. Plutselig hadde han laget et lite spill. Spillet kjørte faktisk på en datamaskin mens mobilen var koblet til gjennom nettverk og bare var et grensesnitt for å styre. Han innså at han hadde laget et spill, og ville gjøre det bedre. Max var opplagt ikke det riktige verktøyet for å fortsette utviklingen, så han så etter alternativer. Han kunne ikke programmere skikkelig, så han landet på Gamesalad. Han fortsatte å lære om spilldesign og kodelogikk. Han likte også å lage animasjoner i Max, men Max er ikke spesielt godt egnet til det heller, så han begynte til slutt å lære seg C++ gjennom rammeverket openFrameworks. Han gjorde andre typer apputvikling samtidig og ble etterhvert mer kompetent og fant svakheter ved å bruke Gamesalad også, så han startet å bruke Cocos2D-X og C++ til spillutvikling. Siden han måtte lære seg både spilldesign og programmering, brukte han flere år på å forme spillet. Han prøvde også å gjøre grafikken selv, men etter et par år innså han sine svakheter og kontaktet en gammel venn. «The Gum Team» ble startet i 2017 da han gikk sammen med Tore Holmem for å få hjelp med det visuelle. Gjennom Stians engasjement i BEK, møtte han Thorolf Thuestad som er en kunstner og lyddesigner. Thorolf ble med omtrent samtidig som Tore. Tore Holmem bor i Ålesund, som også er hjembyen til Remvik. Thorolf ble veldig opptatt med sin fulltidsjobb, så vi kontaktet Jørn Lavoll for å bistå med lyddesign og musikk. Lavoll, Thuestad og Remvik bor alle i Bergen.

Projects


Videos


Images

GumGun_2314x2282.png
GumGun-Screenshot5.png
GumGun_illu_logo_700x1244.png
GumGun-Screenshot4.png

There are far more images available for GumGun, but these are the ones we felt would be most useful to you. If you have specific requests, please do contact us!


There are currently no logos or icons available for GumGun. Check back later for more or contact us for specific requests!


Awards & Recognition

  • "No awards, yet." - Check back later to see if anything has changed

Selected Articlespresskit() by Rami Ismail (Vlambeer) - also thanks to these fine folks